Házirend

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 18.) telephelyén (1121 Budapest, Zugligeti út 64.) működő Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont (továbbiakban: Lóvasút) Házirendje

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Telephelyeként a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában a települési önkormányzatok számára ellátható feladatként meghatározott, közművelődési tevékenységek támogatásának közfeladatát látja el.

Nyitvatartási idő: minden nap 08 órától 20 óráig, illetve ettől eltérően a programokhoz igazodóan, kivéve a Lóvasút épületében működő Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény, melynek nyitvatartása: szerdától vasárnapig 10 órától 18 óráig, valamint szintén az épületben működő vendéglátóipari egység, mely az egység üzemeltetője (Magyar Konyha Kft.) által megállapított nyitvatartás szerint tart nyitva.

Az épületet, a szolgáltatásait, a kiállításokat, valamint a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja.

A Lóvasút épületében az alábbi konstrukciók szerint megvalósuló rendezvények lehetnek:

 • a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett belépődíjas, regisztrációs jeggyel, vagy díjtalanul látogatható (kulturális, társadalmi, oktatási, sport, rekreációs és magánjellegű) programok;
 • a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai által szervezett belépődíjas, regisztrációs jeggyel, vagy díjtalanul látogatható kiállítások, előadások, helytörténeti programok;
 • a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel megállapodás alapján megvalósuló külső programok és rendezvények;
 • a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel rendezvényszervezéssel kapcsolatban szerződésben álló Magyar Konyha Kft. által értékesített, szervezett és lebonyolított rendezvények;
 • a Lóvasút épületében működő vendéglátóipari egységben megvalósuló kamaraprogramok.

A Lóvasút főépülete – műemléki jellegénél fogva – azon időszakokban, mikor rendezvény, program nem zajlik az épületben szabadon látogatható nyitvatartási időben.

A Lóvasút közönségforgalmi terei:

Főépület:

 • Fogadótér
 • mozgássérültek számára kialakított mosdó
 • Peron
 • Rendezvényterasz
 • vendéglátóipari egység
 • vendéglátóipari egységhez tartozó terasz

Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény:

 • kiállítótér

Alagsori átkötőfolyosó:

 • női és férfi mosdók

Egyéb helyiségekben a látogatók számára tartózkodni tilos!

A Lóvasút belépődíjas, vagy csökkentett árú regisztrációs jeggyel látogatható rendezvényein, programjain a látogatás feltétele a jegyváltás (jegyek válthatók személyesen a MOMkult – 1124 Budapest, Csörsz utca 18. – jegypénztárában, online a  lovasut.hu rendezvényoldalain található hivatkozáson, a lovasut.jegy.hu oldalon, a jegy.hu hivatalos jegyértékesítési pontjain, valamint a rendezvények kezdete előtt egy órával helyszínen). Az ismeretlen, nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. kezelésében álló, nem megbízható forrásból vásárolt jegyekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal. A település közlekedési sajátosságaiból vagy szélsőséges időjárásból fakadó helyzetekért a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. felelősséget nem vállal.

Rendezvényeinkre késve érkező vendégeink helyüket csak a rendezvény szünetében tudják elfoglalni.

A Lóvasút épülete akadálymentesen látogatható. Kerekes székes látogatók korlátlanul vásárolhatnak belépőjegyet, kísérőjük (egy fő) az adott előadás jegyárainak legalacsonyabb kategóriájában válthat jegyet, amennyiben a férőhelyek száma még engedi. Az így megváltott jegyek másra át nem ruházhatóak.

A Lóvasút programjaira vonatkozóan fenntartja a helyszín-, az időpont-, és a szereplőváltoztatás, valamint a lemondás jogát. A Lóvasút üzemeltetőjeként a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft-nek jegyet nem áll módjában sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni, sem személyes, sem online vásárlás esetén. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. jegyet kizárólag elmaradt rendezvény esetén vált vissza.

Rendezvény elmaradása esetén a jegyvisszaváltás a következők szerint történik:

A Lóvasút üzemeltetőjeként a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. saját szervezésű rendezvényének elmaradása esetén a megváltott jegyek az elmaradó rendezvény időpontjától számított 30 napos határidőn belül válthatóak vissza a MOMkult (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) jegypénztárában.

A nem a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett, a Lóvasút épületében terembérleti konstrukcióban megvalósuló partnerrendezvények elmaradása esetén a Lóvasút, illetve a rendezvényszervező honlapján elhelyezett tájékoztatókból értesülhet, valamint a rendezvényszervezőtől személyesen kaphat felvilágosítást.

A hostess-személyzet távozásra szólíthatja fel azt a nézőt, aki magaviseletével az előadást, programot vagy annak élvezetét zavarja. A Hegyvidék Helytörténeti Gyűjtemény tárlatvezetője távozásra szólíthatja fel azt a látogatót, aki magaviseletével az kiállítás megtekintése során annak élvezetét zavarja A rendezvények alatt a mobiltelefon és más, a rendezvényt zavaró eszköz használata nem megengedett. Amennyiben a látogató a hostess-személyzet felszólítására sem hagy fel zavaró viselkedésével, vagy a hivatkozott eszközök rendezvény alatti használatával, a hostess személyzet, az ügyeletes programszervező, a biztonsági szolgálat munkatársai felszólíthatják az érintett vendéget a rendezvényterem elhagyására. Az ügyeletes programszervező kifejezett kérésére a biztonsági szolgálat munkatársai felszólítás után kivezettethetik a rendezvényt zavaró személyt (személyeket), szükség esetén rendőri intézkedést kezdeményezhetnek.

Látogatóink zavartalan szórakozása érdekében minden munkatársunktól, látogatónktól elvárjuk, a közösségi és társas együttlét szabályainak megfelelő, kulturált magatartást.

A Lóvasút épületében található berendezések és felszerelések rendeltetésszerű használata – az anyagi felelősség terhe mellett – valamint a tisztaság és a rend megóvása minden munkavállalónak és látogatónak érdeke, kötelessége. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. eszközparkjába tartozó technikai berendezéseket és felszereléseket csak a Lóvasútat üzemeltető MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkatársai, továbbá által megbízott személyek kezelhetik. A Lóvasút épületébe a terembérleti konstrukcióban megvalósuló rendezvényekért felelős értékesítő munkatársak által megbízott külső technikus alvállalkozó által üzemeltetett technika behozható.

A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. épületének területén tartózkodó minden személy köteles betartani és másokkal betartatni az érvényben levő Házirendet, Munka-, Tűz- és Vagyonvédelmi, továbbá Adatvédelmi Szabályokat (ezek megtekinthetők a lovasut.hu-n keresztül is elérhető hivatkozásokon).

Ittas, tudatmódosító, vagy kábítószer hatása alatt álló személy a Lóvasút területén nem tartózkodhat.

A Lóvasút területére szeszes italt, kábítószert, szúró/vágó eszközt, lőfegyvert, vagy egyéb, az élet kioltására alkalmas vagy annak látszó eszközt behozni tilos. A vendéglátóipari egységben vásárolható, illetve rendezvények során felszogált alkoholos italok fogyasztása megengedett. A Lóvasút és szolgáltató egységei kutyabarát helyszínek, egyéb élő állat behozatala nem engedett. Amennyiben egy rendezvény során nagyobb mennyiségben szükséges kutyák, vagy egyéb élő állat behozatala, úgy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének írásbeli engedélye szükséges. A behozott állatok utáni rend és tisztaság, valamint esetleges károkozása kapcsán annak tulajdonosa a felelős.

A rendezvényterembe az ott felszolgáltakon, vagy a vendéglátóipari egységben vásároltakon kívül ételt és italt bevinni tilos, illetve olyan nagyobb méretű tárgyat, melynek elhelyezése zavarja a szomszédos helyeken ülőket, vagy elzárja a menekülési útvonalat (pl. babakocsi, kismotor, roller, nagyméretű hangszer stb.).

A dohányzásról szóló törvény értelmében dohányozni a Lóvasút területén csak szabadtéren, a dohányzásra kijelölt helyeken lehet.

A látogató a Lóvasút területére történt belépéssel elfogadja, hogy a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Üzemeltetésében lévő épületének egész területén, közvetlen környezetében, illetve termeiben tömegfelvételnek minősülő és/vagy nem minősülő kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen rendezvénylátogatói minőségében bármely rendezvénylátogató feltűnhet. A kép- és hangfelvétel további felhasználásával összefüggésben részletesen a MOM Kulturális Központ  Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat (megtekinthető a lovasut.hu-n keresztül is elérhető hivatkozáson).

A Lóvasút területén csak saját használatra készülő amatőr fényképek készítése engedélyezett, mely tevékenység során a látogató köteles tiszteletben tartani mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogát. Sajtó az épület területén belül csak előzetes írásos engedély alapján forgathat, illetve rögzíthet felvételeket. Az írásos engedély az info@lovasut.hu emailcímen , vagy az adott rendezvényért felelős szervezőn keresztül kérhető. A kulturális programokon bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos (idetartozik a mobiltelefonokkal készített kép- vagy hangfelvétel is), kivéve, amennyiben a program felelőse írásos vagy szóbeli tájékoztatás útján erről másként nem rendelkezik. A jelen szabály be nem tartása adatvédelmi-szerzői- és szomszédos jogi jogsértés jogkövetkezményeit vonhatja maga után.

A Lóvasútat üzemeltető MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft – személy- és vagyonbiztonsági okokból – térfigyelő kamerarendszert alkalmaz, melynek alkalmazásával kapcsolatban részletesen a MOM Kulturális Központ kamerás megfigyelésről szóló adatkezelési tájékoztatójából tájékozódhat (megtekinthető a lovasut.hu-n keresztül is elérhető hivatkozáson).

A tűzrendészeti szabályok betartása és betartatása a Lóvasút épületének területén tartózkodó minden személyre nézve kötelező. Nyílt láng használatához az ügyvezető igazgató előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A Lóvasút területén a programokhoz kapcsolódóan bármilyen terméket árusítani, terjeszteni csak ügyvezető igazgatói engedéllyel lehet. Az árusítás csak esztétikailag kifogástalan árusítóasztalokról történhet.

A Lóvasút területére behozott értéktárgyak megőrzését a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. nem tudja vállalni.

Időjárástól függően a programok és rendezvények alatt a ruhatár használata mindenképpen ajánlott, bizonyos esetekben kötelező. Erről felvilágosítást a látogatók a rendezvények és programok kezdete előtt a helyszínen kapnak.

Az egyes helyiségek zárhatóságát az intézmény „Kulcsrendjében” szabályozottak szerint kell megoldani.

A Lóvasút területén kizárólag a helyben vásárolt, illetve felszolgált ételek, italok, élelmiszerek fogyasztása engedélyezett.

A vendéglátóipari egység területén tartózkodni az ott vásárolt termékek és azok helyben elfogyasztása esetén lehetséges.

A vendéglátóipari egység a rendezvényteremmel egy légtérben található, mely működésével járó zajok a teremben zajló programok során zavarólag hathatnak.

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles pontosan betartani a Lóvasútat üzemeltető MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. dolgozóinak, vagy a Társasággal partnerségi együttműködés során jelenlévő munkatársak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Lóvasút területén privát életvitelre utaló magatartás esetén az intézmény dolgozói távozásra, vagy a tevékenység felfüggesztésére szólíthatják fel a látogatót.

Bármely veszély, baleset észlelése esetén értesítendő a legközelebbi felnőtt, a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. munkavállalói, a Társasággal partnerségi együttműködés során jelenlevő munkatársát, valamint az adott ügyben illetékes hatóságok:

Telefonszámok:
Általános segélyhívó – 112 
MENTŐK – 104
TŰZOLTÓK – 105
RENDŐRSÉG – 107

A Látogatóik észrevételeikkel, problémáikkal a Lóvasút, valamint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. Munkatársaihoz fordulhatnak.

Jelen Házirend visszavonásig érvényes. Jelen házirenddel a 2017. szeptember 17-én kelt Házirend érvényét veszti.

Jelen Házirend nagyobb betűméretű példánya olvasásra a portaszolgálattól kikérhető.

Budapest Hegyvidék, 2019. április 30.

Hambuch Gerda
ügyvezető igazgató