Magyar leiras:

A kórus történetének kezdeteihez a 80-as évekig kell visszatekintenünk, amikor a kórus két alapítója, Répássy Dénes és Gábor egy kis csapat énekessel bemutatta az akkor Magyarországon még alig ismert Guillaume de Machaut teljes Notre Dame-i miséjét. Lényegében ez az együttes állt össze ismét 2005 őszén, hogy újra előadja a művet. Felvették az Ars Nova Sacra Énekegyüttes nevet, amely Machaut-ra utal: ars novának nevezik ugyanis azt a 14. századi zenei irányzatot, amelynek ő volt az egyik legjelentősebb mestere. A megközelítés pedig, amely a méltatlanul feledésbe merült, vagy alig ismert művek minőségi előadását célozta, azóta is az együttes sajátja, és sok tapasztalt kórusénekest, vagy éppen énekművészt terelt e közösségbe.

A kórust számos különböző szakma képviselői alkotják, de több évtizedes zenei tapasztalattal, magas zenei képzettséggel is rendelkeznek. Orvosok, jogászok, közgazdászok, tanárok és más értelmiségiek alkotják ezt a közösséget, melynek legfontosabb összetartó ereje a zene feltétlen szeretete és az az áldozatkészség, mely képes a tagok személyes igényeit, érdekeit alárendelni egy magasabb célnak, művészeti minőséget képviselő értékteremtésnek.

A kórus legfontosabb feladatának a régi zene ápolását tartja, de a zenetörténet későbbi korszakaival is sokat foglalkozik. Fontos célja az, hogy minél többféle stílust műveljen, igyekszik átölelni Európa elmúlt ezer évének kórusművészetét. Ezen belül próbál minél több olyan művet bemutatni, amelyek kiemelkedő értéket képviselnek.

Szeretettel várunk mindenkit az Ars Nova Sacra kórus karácsonyi koncertjére a Lóvasúton!